Homepage | Brief | Product | Equipment | Feedback | Communication | ÖÐÎÄ
   
  JIANGYIN WANRUN PRINTING AND DYEING CO.,LTD
  General manager office:
  Tel£º86-510-86556999
  Email£ºwanrunlu@126.com
  Linkman: Mr.Lu
  Operation Branch One:
  Tel£º86-510-86559881
  Email£ºwanrunyinran2008@yahoo.com.cn
  Linkman: Mr.Yang
  Operation Branch Two:
  Tel£º86-510-86559882 Linkman: Mr.Bao
  Email£ºwanrun2@126.com 
  Operation Branch Three:
  Tel£º86-510-86556888 Linkman: Mr.Lu
  Email£ºwanrun3@126.com
   
  Fax£º(0510) 86552999
  P.C£º214403
  Add£ºTongqian South Road Qingyang Town Jiangyin City
 
  Add£ºTongqian South Road Qingyang Town Jiangyin City  P.C£º214403  
  Tel£º(0510) 86556888 86556999  Fax£º(0510) 86552999  
  Linkman£ºLuhongcheng  Emai:wanrunyinran2008@yahoo.com.cn